Dokument archiwalny
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 15.05.2019 r. do 04.06.2019 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

 1. część działki nr 544/18 obr. 13 – Podgórze, ul. Dąbrowskiego, na cele: dojście do posesji (droga dojazdowa) i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

 2. część działki nr 113/12, obr. 47-Nowa Huta, os. Willowe, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny), 1 pozycja na wykazie,

 3. część działki nr 706/5 obr. 33-Podgórze, ul. Miła, na cele: wiata śmietnikowa, skład i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

 4. działkę nr 59/6 obr. 45-Krowodrza, ul. Oboźna, na cel: miejsca postojowe, 1 pozycja na wykazie,

 5. części działek nr 188/1 i 219 obr. 69-Podgórze, ul. Czerska, na cel ogródek działkowy, 1 pozycja na wykazie,

 6. część działki nr 270 obr. 47-Podgórze, w rejonie ul. Gen. Bolesława Roi, na cel ogródek działkowy, 1 pozycja na wykazie,

 7. działkę nr 263/329 obr. 69-Podgórze, ul. Ks. Mączyńskiego, na cele: zadaszone miejsce z usytuowanym urządzeniem technicznym mechaniki pojazdowej (usługi) i dojście do posesji (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

 8. działkę nr 461 obr. 89-Podgórze, ul. Krzyżanowskiego, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

 9. część działki nr 266/5 obr. 44-Krowodrza, ul. Siemaszki, na cele: zieleń przydomowa, dojście (droga dojazdowa), wiata śmietnikowa, 1 pozycja na wykazie

   

  oraz wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 733/2 obr. 29-Krowodrza, rejon ul. Chylińskiego, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie.

   

   

  Wykazy nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MICHALIK
Data wytworzenia:
2019-05-14
Data publikacji:
2019-05-14
Data aktualizacji:
2019-05-14