Dokument archiwalny
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ALKOHOL – ZEZWOLENIA

 

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że do 31 maja 2019 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty rocznej.

Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

 

Należność można uiścić w kasach urzędu (gotówką lub kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w PKO BP:

90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 

z adnotacją „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, podając jednocześnie numer teczki.

 

Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów: 12 616-9304 do 9307, 9310, 9322, 9190 i 9122.

 

Informujemy, że dniu 31 maja br. (piątek) będziemy przyjmować strony w pok. 604 w godzinach od 7.40 do 18.00 (kasa czynna do godz. 17.45).

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2019-05-13
Data publikacji:
2019-05-13
Data aktualizacji:
2019-05-13