Dokument archiwalny
Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2019-04-10
Data aktualizacji:
2019-04-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-04-16 00:00:04
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2019-04-10 10:54:35
TOMASZ GDULA
 Publikacja