Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

"Rozbudowa ul. Lasówka, drogi gminnej lokalnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Przewóz, rozbudowa skrzyżowań z ul. Myśliwską i Przewóz oraz rozbudowa zjazdów, przebudowa dróg innej kategorii, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, miejsc postojowych, stojaków rowerowych, zjazdów i przebudowa kolidującej sieci ciepłowniczej, teletechnicznej, elektrycznej, gazowej i wodociągowej, rozbiórka 2 budynków, ogrodzenia oraz przebudowywanych sieci"


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data aktualizacji:
2019-03-27
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-04-11 00:00:03
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
 Przeniesiono do archiwum
2019-03-27 09:08:48
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
 Publikacja