Dokument archiwalny
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pysocice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wraz z rozłożeniem ceny na raty.

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od dnia 21.03.2019r. do dnia 10.04.2019r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kraków oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr 357/9 o pow. 433m2, obręb 23 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, położonej przy ul. Pysocice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JAN PIECUCH
Data wytworzenia:
2019-03-20
Data publikacji:
2019-03-20
Data aktualizacji:
2019-03-20