Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grota-Roweckiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.38.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z rozbiórką istniejącego kanału ogólnospławnego na dz. 182/41 obr. 31 Podgórze oraz 201/2 obr. 34 Podgórze przy ul. Grota-Roweckiego w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-02-25
Data publikacji:
2019-02-25
Data aktualizacji:
2019-02-25
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-02-25 13:06:50
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
 Publikacja