Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 9.11.2018 r. do 29.11.2018 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony obejmujące:

  1. część działki nr 104/3 obręb 56-Podgorze, ul. Bieżanowska, na cel zieleń przydomowa, w trybie bezprzetargowym, 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości;
  2. część działki nr 628/12 obr. 33-Podgórze, rejon ul. Zakopiańskiej i ul. Kościuszkowców, na cel postawienie dwóch garaży blaszanych (dwie lokalizacje), w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-11-09
Data publikacji:
2018-11-09
Data aktualizacji:
2018-11-09