Dokument archiwalny
WYKAZ dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach 15 października do 4 listopada 2018 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 32,34 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 objętego KW KR1P/00490035/0 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchniach 3,56 m2 i 2,51 m2, pomieszczeniem wc o powierzchni 1,24 m2, pomieszczeniem na poddaszu – strychem o powierzchni 22,34 m2 i piwnicą o powierzchni 14,16 m2 oraz udziałem wynoszącym 1516/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 351 o powierzchni 0,0413 ha, położona w obrębie P-33 jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00242365/9.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 650) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-10-17
Data publikacji:
2018-10-17
Data aktualizacji:
2018-10-17