Dokument archiwalny
Wykazy obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości  w dniach: 01.10.2018 r. -21.10.2018r. wykazy obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr: 2490/2018, 2491/2018 oraz 2492/2018 z dnia 24.09.2018r.

 

wykaz nieruchomości- zał. do zarządzenia nr 2490/2018

wykaz nieruchomości - zał. do zarządzenia nr 2491/2018

wykaz nieruchomości - zał. do zarządzenia nr 2492/2018


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-10-02
Data publikacji:
2018-10-02
Data aktualizacji:
2018-10-02
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-10-22 00:00:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Przeniesiono do archiwum
2018-10-02 13:57:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Publikacja