Dokument archiwalny
Szacowanie populacji kotów wolno żyjących na terenie Krakowa.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa poszukuje osób zainteresowanych pracą przy szacowaniu populacji kotów wolno żyjących na terenie Krakowa.

Praca polegać będzie na przeprowadzaniu wywiadu na wyznaczonym obszarze Krakowa (2 do 4 dzielnic miasta) z mieszkańcami, dozorcami, zarządcami nieruchomości, karmicielami kotów wolno żyjących opiekujących się kotami na wyznaczonym terenie, sklepikarzami itp. w celu pozyskania informacji na temat ilości kotów wolno żyjących zamieszkujących wyznaczony teren miasta. Podczas pozyskiwania informacji osoby przeprowadzające wywiad będą zobowiązane do prowadzenia dziennika pracy, w którym umieszczane będą informacje o ilości spisanych kotów, ich cechach charakterystycznych oraz od kogo pozyskano informacje, wraz z podaniem numeru telefonu bądź emaila osoby udzielającej informację. Wynikiem pracy będzie sporządzone opracowanie, dotyczące liczebności populacji kotów wolno żyjących na danym terenie wraz opisem zagęszczenia populacji w określonych miejscach i na określonych obszarach, szacunkowym określeniem płci czy cech szczególnych zwierząt.

 

Szacunkowy termin wykonania pracy: październik- listopad 2018 r. z wyłączeniem niedziel.

 

Szacunkowy termin oddania opracowania: grudzień 2018 r.

 

Rejon wykonywania pracy: wszystkie dzielnice miasta Krakowa. Każdej z osób wykonujących pracę przydzielony zostanie teren od 2 do 4 dzielnic Krakowa, w zależności od powierzchni poszczególnych dzielnic.

 

Wynagrodzenie za wykonaną pracę płatne będzie do 31.12.2018 r. po jej prawidłowym wykonaniu. Nie będą zwracane koszty przejazdów i inne poniesione w trakcie wykonywania pracy przez osobę zatrudnioną.

 

Zgłoszenia osób pełnoletnich, zawierające ofertę cenową (brutto) wykonania pracy, o której mowa powyżej przyjmowane będą w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 w terminie do 25.09.2018 r. włącznie. W zgłoszeniu należy podać aktualne miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz krótką informację na swój temat.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-09-19
Data publikacji:
2018-09-19
Data aktualizacji:
2018-09-19