Dokument archiwalny
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkohowych.

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych

 

przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że 30 września 2018 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznejza korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

 

 

Należność można uiścić bezpośrednio w kasach Urzędu (gotówką, kartą) lub na konto Urzędu w PKO BP:

 

 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 

 

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn),skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

 

W dniu 28 września br. (piątek) przyjmujemy przedsiębiorców w godzinach 7.40 - 18.00 (stanowiska pracy w pokojach 604 i 605 na VI piętrze), wpłaty przyjmować będzie kasa w Centrum Administracyjnym do godziny 17.45.

W dniu 29 września 2018 r. ( sobota) przyjmujemy przedsiębiorców w godz. 7.40 – 15.30, w tym dniu kasa Urzędu jest nieczynna.

 

 

Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322 oraz 9190,9122.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-09-17
Data publikacji:
2018-09-17
Data aktualizacji:
2018-09-19