Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 5 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły w treści komunikatu - link w tytule powyżej.

W dniu 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały:
w sprawie uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ",
- "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A",
- "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ",
- "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD",
- "REJON FORTU BRONOWICE",
- "REJON ULICY RODZINNEJ",
(powyższe plany wejdą w życie po upływie 14 od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚĆ D",
- "KAZIMIERZA WIELKIEGO",
- "KOBIERZYŃSKA",
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG",
- "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ".
Ponadto odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ".


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-09-13
Data publikacji:
2018-09-14
Data aktualizacji:
2018-09-14
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-09-24 00:00:03
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2018-09-14 14:17:57
TOMASZ GDULA
 Publikacja