Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 5.09.2018 r. do 25.09.2018 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, obejmujące:

  1. część działki nr 413/20, obręb 63-Podgórze, ul. Białoruska, na cel postawienie garażu blaszanego (garaż), w trybie przetargowym, 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości;
  2. część działki nr 203/11, obręb 41-Nowa Huta, ul. Nadbrzezie, na cele: miejsca postojowe, skład, droga dojazdowa/plac manewrowy, zieleń, w trybie bezprzetargowym, 1 pozycja na wykazie; wykaz nieruchomości.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-09-06
Data publikacji:
2018-09-06
Data aktualizacji:
2018-09-06