Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie,

a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości:

 

 

od dnia 22.08.2018 r. do dnia 11.09.2018 r.

 

wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1972/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. dotyczący części o powierzchni 0,0520 ha nieruchomości oznaczonej

jako działka ewidencyjna nr 24/4 o powierzchni 0,0052 ha, obręb 10, jednostka ewidencyjna Krowodrza, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy

ul. Korbutowej, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00259599/0 - przeznaczonej do oddania

w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: zieleń przydomowa.

 

 

Wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAROLINA MICHENKO
Data wytworzenia:
2018-08-22
Data publikacji:
2018-08-22
Data aktualizacji:
2018-08-22