Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 9.08.2018 r. do 29.08.2018 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym obejmujące:

  1. części działki nr 67/2 obręb 50-Nowa Huta, os. Teatralne, na cel: remont, rozbudowa i eksploatacja wiaty śmietnikowej, dojście (droga dojazdowa) i zieleń osłonowa (rolniczy), 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości;
  2. udział w wysokości 16/36 w części działki nr 3/28 obręb 45-Krowodrza, ul. Wrocławska, na cel: droga dojazdowa/plac manewrowy, 16 pozycji na wykazie; wykaz nieruchomości.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-08-08
Data publikacji:
2018-08-09
Data aktualizacji:
2018-08-09