Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego został podany do publicznej wiadomości od dnia 30.07.2018 r. do dnia 19.08.2018 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1853/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. dotyczący części o powierzchni 0,0045 ha nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 71/20 o powierzchni 0,0091 ha i 71/21 o powierzchni 0,0098 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00183303/5 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: handel o powierzchni 0,0015 ha i skład o powierzchni 0,0030 ha. 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-07-26
Data publikacji:
2018-07-30
Data aktualizacji:
2018-07-30