Dokument archiwalny
Wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 27 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

  1. lokal mieszkalny oznaczony Nr 1A o powierzchni użytkowej 23,34 m2 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Szlak Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 20.12.2092 r. udziału wynoszącego 30/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 46/1 o powierzchni 0,0271 ha, położonej w obrębie S-116 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00094421/7, wykaz nieruchomości;
  2. lokal mieszkalny oznaczony Nr 7 o powierzchni użytkowej 38,11 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi Nr 19/Jaxy Gryfity Nr 2 (o numerze adresowym lokalu Królowej Jadwigi Nr 19) wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 5,19 m2 oraz udziałem wynoszącym 68/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 53/2 o powierzchni 0,0382 ha, położona w obrębie K-13 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00500410/7, wykaz nieruchomości;
  3. lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczony Nr U4 o powierzchni użytkowej 16,34 m2 położony w budynku w Krakowie przy ul. Józefa Dietla Nr 39 wraz z udziałem wynoszącym 44/1000 części nieruchomości wspólnej, na którą składają się części budynku i inne urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz nieruchomość gruntowa na której położony jest budynek oznaczona nr działki 58/2 o pow. 0,0212 ha w obrębie S-14 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/0084409/4; wykaz nieruchomości;
  4. lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokal użytkowy oznaczony Nr U2 o powierzchni użytkowej 22,49 m2, położony w budynku w os. Szkolnym Nr 12 w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 8 kwietnia 2101 r. udziału wynoszącego 9/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 52 o powierzchni 0,0774 ha w obrębie NH-45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00074382/5; wykaz nieruchomości.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-07-26
Data publikacji:
2018-07-27
Data aktualizacji:
2018-08-03