Dokument archiwalny
Wykaz obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kotlarskiej

Miasto Kraków uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r. wykaz obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 99/4 obr. 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Kotlarskiej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 99/3 obr. 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej – na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Kotlarskiej 10 w Krakowie – na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 ) oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (tj. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 738) zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1741/2018 z dnia 10.07.2018 r.

 

 

 wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-07-26
Data publikacji:
2018-07-27
Data aktualizacji:
2018-07-27