Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie przez Gminę Miejską Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 27.07.2018 r. do 16.08.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 31.12.2019 r. obejmujący część działki nr 48, obręb 45-Nowa Huta, os. Szkolne, w celu przeprowadzenia remontu istniejącego tarasu, 1 pozycja na wykazie.

 

wykaz nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-07-26
Data publikacji:
2018-07-27
Data aktualizacji:
2018-07-27