BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

Ogłoszenie dotyczące spadkobierców po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

ROK 2017

Ogłoszenie dotyczące spadkobierców po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

Zbędne składniki majątkowe

Protokół w sprawie sprzedaży składnika majątkowego uznanego jako zbędny składnik majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25

Sprzedaż zbędnego składnika majątkowego Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

Wykaz zbędnego składnika majątkowego Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

Zamówienia publiczne

 

 

ROK 2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci I-VI oraz unieważnienie częsci VII- dotyczy zamówienia na artykuły żywnościowe dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2020

Informacja z otwarcia ofert- dotyczy zamówienia na artykuły żywnościowe dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2020

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2020

 

Plan zamówień publicznych na rok 2019

 

ROK 2018

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dotyczy zamówienia na artykuły  żywnościowe dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2019
Informacja z otwarcia ofert- dotyczy zamówienia na artykuły żywnościowe dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2019

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2019

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Przebudowa i rozbudowa budynku głównego o dźwig-platformę towarową wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie”

 

Plan zamówień publicznych na rok 2018

 

ROK 2017

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych na 2018 r.

Uzupełnienie do informacji z otwarcia ofert na dostawę żywności w 2018

Informacja z otwarcia ofert na dostawę żywności w 2018

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej iim. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, w 2018 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy obejmująca: zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budowa zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej oraz przebudowa wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej i energii elektrycznej w budynku".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Modernizacja pomieszczenia szatni i spożywczych pomieszczeń magazynowych w piwnicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. " Przebudowa zasilania wewnętrznego niskiego napięcia w ceku zwiększenia mocy przyłączeniowej, rozbudowy systemu energetycznego o ogniwa fotowoltaiczne oraz zasilanie rezerwowe ze stanowiska agregatu".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową betonową na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25”.

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy obejmująca: zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej oraz przebudową wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej i energii elektrycznej w budynku”.

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Modernizację pomieszczenia szatni i spożywczych pomieszczeń magazynowych w piwnicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie”.

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. „Przebudowa zasilania wewnętrznego niskiego napięcia w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej, rozbudowy systemu energetycznego o ogniwa fotowoltaiczne oraz zasilanie rezerwowe ze stanowiska agregatu”

Informacja dotycząca zamówienia publicznego pn. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową betonową na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25
Przebudowa zasilania wewnętrznego niskiego napięcia w celu zwiększenia mocy przyłącze-niowej, rozbudowy systemu energetycznego o ogniwa fotowoltaiczne oraz zasilanie rezerwowe ze stanowiska agregatu

Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową betono.wą na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Modernizację pomieszczenia szatni i spożywczych pomieszczeń magazynowych w piwnicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

Rozbudowa z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy obejmująca: zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej oraz przebudową wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej i energii elektrycznej w budynku

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. żywnościowych na rok 2017

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II, przy ul. Praskiej 25 w Krakowie w roku 2017.

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

 


ROK 2016

 

Ogłoszednie dotyczące spadkobierców po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

 

Informacja dotycząca zamówienia na dostawę i instalację automatyki bramy wjazdowej i dwóch furtek wejściowych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Dostawa i instalacja automatyki bramy wjazdowej i dwóch furtek wejściowych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z instalacją dźwigu towarowego do Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ogrodzenia oraz wymiana nawierzchni chodnika na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty na wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prskiej 25 w Krakowie w formule zaprojektuj i wybuduj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w formule zaprojektuj i wybuduj

Dostawa wraz z instalacją dźwigu towarowego do Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzacji w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Remont ogrodzenia oraz wymiana chodnika na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową betonową w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu węzłów sanitarnych na kondygnacjach parteru i pietra w południowo - zachodnim narożniku budynku wraz z pomalowaniem 4 pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu węzłów sanitarnych na kondygnacjach parteru i piętra w południowo-zachownim narożniku budynku wraz z pomalowaniem 4 pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. żywnościowych na rok 2016.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2016

 

ROK 2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie termomodernizacji stropodachów wraz z remontem dachów.

Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji stropodachów wraz z remontem dachów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację pomieszczeń na cele terapii zajęciowej

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na cele terapii zajęciowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. żywnościowych na rok 2015r.

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności na rok 2015

 

ROK 2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. żywnościowych w miesiącu listopad i grudzień 2014r. 

Przetarg nieograniczony na dostawę art. żywnościowych w miesiącu listopad i grudzień w roku 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. żywnościowych w roku 2014

Przetarg nieograniczony na dostawę art. żywnościowych w roku 2014

 

ROK 2013


Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty na dostawę art. żywnościowych w roku 2013

Przetarg nieograniczony na dostawę art. żywnościowych w roku 2013

 

ROK 2012


Zawiadomienie o depozytach zmarłych mieszkańców.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu na modernizację Domu (roboty budowlane)

Przetarg na modrnizację Domu - roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego na dostawę art. żywnościowych w okresie od 01.01.2012-31.12.2012r.

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

ROK 2011


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Praskiej 25 w Krakowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty - dot. przetargu nieograniczonego na dostawę art. żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

Przetarg nieograniczony na dostawę art. żywnościowych w 2011 roku dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zam. publicznego w trybie przetargu nieogran. na modernizację wraz z kompleksem łazienek w DPS ul. Praska 25 w Krakowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację wraz z kompleksem łazienek w DPS przy ul.Praskiej 25 w Krakowie

Przetarg nieograniczony na modernizację wraz z remontem kompleksu łazieniek w DPS przy ul.Praskiej 25 w Krakowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystn. oferty - dotyczy przetarg ograniczony na modernizację DPS ul.Praska 25 w Krakowie

Przetarg ograniczony na modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul.Praskiej 25 w Krakowie

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa i montaż dźwigu osobowego 2010r.

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dźwigu osobowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych - mięso, wędliny 2010

Ogłoszenie przetargu na dostawę mięsa świeżego, wędlin i drobu na lata 2010-2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych 2010 r.

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych w latach 2010-2011

 

ROK 2007


Przetarg na dostawę, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu w 2007/2008r.

Lista trwających naborów znajduje sie w zakładce Praca

Radca Prawny DPS

Kierownik Działu Adminictracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej

Administrator

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - stanowisko administrator

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego i Obsługi Technicznej - powtórne ogłoszenie

Wynik naboru na stanowisko Administratora

Inspektor nadzoru budowlanego

Starszy inspektor ds. osobowych

Przetarg na dostawę mięsa i mleka na rok 2009

Rozwiazanie konkursu na stanowiski st. inspektor ds. osobowych I etap

Wybór ofert na dostawę mięsa i mleka w 2009r.

Ostateczne rozwiazanie konkursu na stanowisko st. inspektopr ds. osobowych.

Przetarg na dobudowę szybu windowego.

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych od IV.2009 do II.2010

Rozwiązanie przetargu na dostawę artykułów żywnościowych 2009-2010

Powtórzenie czynności wyboru - przetarg na dostawę art. żywnościowych

Wynik przetargu na dobudowę szybu windowego