Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

Wyszukaj

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do specjalnych modułów za pośrednictwem, których można uzyskać informację on-line.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 25 czerwca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA". Termin składania wniosków do dnia 20 lipca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-06-14 Lista TBS

Lista osób zakwalifikowanych w 2018 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w TBS

Metka i dziennik zmian

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 14 czerwca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Poszukujemy możliwości realizacji kompleksowej usługi wykonania, wdrożenia i utrzymania serwisu internetowego, którego celem będzie publiczne udostępnienie zasobu pocztów osobowych, wraz z podaniem ceny takiej usługi.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC". Termin składania wniosków do dnia 6 lipca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Dąb Henryk z Krakowa bierze udział w konkursie Drzewo Roku - to absolutnie niesamowite drzewo z bardzo ciekawą historią!

To już ósma edycja plebiscytu, w którym wybierane jest drzewo z opowieścią, która pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi.  

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023".

Metka i dziennik zmian

Od 7 czerwca 2018 r. przez Sześć letnich czwartkowych wieczorów w sześciu krakowskich parkach i ogrodach, a do tego sześć ciekawych filmów, każdy z innego zakątka Europy.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza wykaz punktów głosowania w ramach V edycji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA". Termin składania wniosków do dnia 25 czerwca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITA STWOSZA". Termin składania wniosków do dnia 29 czerwca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2018 r.

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 12 czerwca 2018 r.

Metka i dziennik zmian

ArcelorMittal Poland oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zapraszają do udziału w Programie grantowym „Działamy lokalnie 2018".

Metka i dziennik zmian

Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zobacz więęcej: Nagrody Miasta KrakowaPodmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba publikująca:
BARTŁOMIEJ MATYSZKOWICZ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2011-03-03
Data publikacji:
2011-03-04
Data aktualizacji:
2011-03-04