Budżet i Sprawozdania

Budżet Miasta i Sprawozdania

Budżet Miasta Krakowa na rok 2020

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2020

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za 2019 rok

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2019 roku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2019 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2019

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2018 roku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2018 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2018

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018

 

 


Sprawozdania finansowe

 


 

Skonsolidowany Bilans Gminy Miejskiej Kraków

 


 

ARCHIWUM (dokumenty w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości budżetowej od roku 2000 dostępne są w Archiwum BIP MK)

 

Budżet obywatelski Krakowa

Infomacje na temat realizacji inwestycji

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-29 08:45:59
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2020-05-14 09:57:48
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2020-03-30 14:43:35
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2020-03-23 11:46:23
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2020-02-19 11:18:25
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2020-01-02 12:14:16
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-12-24 09:04:35
ALEKSANDRA OKOŁOWICZ-SEWERYN
 Edycja
2019-12-18 11:23:07
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-11-15 13:52:42
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-08-30 14:30:16
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja