Wydział Obsługi Urzędu

Referat Administrowania Budynkami II
Symbol: OU-11
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-9299
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Zbigniew Bryja

Zakres działania:
1. Administrowanie budynkami, lokalami i nieruchomościami Urzędu.
2. Opracowywanie planu rozmieszczenia komórek organizacyjnych Urzędu.
3. Obsługa aplikacji informatycznych wspomagających proces zarządzania zasobem Urzędu a w szczególności: zarządzanie zakupami, budynkami oraz dostępem do pomieszczeń Urzędu.
4. Nadzór nad zapewnieniem czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów Urzędu i Rad Dzielnic.
5. Nadzór nad zapewnieniem dozoru i ochrony obiektów i mienia Urzędu.
6. Prowadzenie ewidencji budynków Urzędu, a w szczególności prowadzenie książek obiektów, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej, przeglądów budowlanych oraz technicznych.
7. Organizowanie przeglądów technicznych oraz budowlanych budynków.
8. Znakowanie pomieszczeń i budynków zgodnie z systemem wizualizacji wewnętrznej.
9. Organizowanie i nadzór nad usuwaniem siłami własnymi bieżących usterek i napraw w utrzymywanym zasobie.
10. Rozliczanie oraz analizowanie zużycia mediów.
11. Nadzór oraz rozliczanie usług w zakresie bezpieczeństwa, dostępu i p.poż.
12. Nadzór nad wywiązywaniem się Najemcy z podpisanych umów.
13. Nadzór i rozliczanie usług w zakresie konserwacji i napraw urządzeń biurowych oraz wyposażenia.
14. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowych.
15. Analiza i weryfikacja zamówień komórek organizacyjnych Urzędu.
16. Wykonywanie zadań w zakresie wyborów i referendów według odrębnych uregulowań.
17. Obsługa organizacyjna i techniczna Sesji i Komisji Rady Miasta, spotkań, konferencji i imprez organizowanych w salach reprezentacyjnych Urzędu.
18. Prowadzenie Księgi Inwentarzowej Wydziału oraz Sal reprezentacyjnych Urzędu.
19. Współpraca ze Służbami BHP i p.poż., nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych z przeglądów BHP, p.poż. i innych


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
Osoba odpowiedzialna:
MARIA RUSOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2007-02-01
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-07-10