Wydział Obsługi Urzędu

Referat Poligrafii
Symbol: OU-08
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Zakres działania:
1. Realizacja zleceń w zakresie obsługi poligraficznej, komputerowego przygotowania do druku; druk cyfrowy, kolorowy i monochromatyczny, kopiowanie i drukowanie wielkoformatowe, kolorowe i monochromatyczne, skanowanie różnych formatów od A-4 do A-0.
2. Wykonywanie projektów graficznych i prac edytorskich.
3. Wykonywanie prac introligatorskich.
4. Prowadzenie ewidencji wykonanych zleceń.
5. Wykonywanie wraz z opracowaniem graficznym, prowadzenie ewidencji i kasacja pieczątek zgodnie z instrukcją postępowania.
6. Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do wszystkich urządzeń poligraficznych będących na wyposażeniu Referatu Poligrafii.
7. Przygotowanie, nadzór i rozliczanie umów serwisowych urządzeń poligraficznych oraz realizacja umów serwisowych i konserwacyjnych sprzętu drukująco-kopiującego, będącego w użytkowaniu Referatu.
8. Wdrażanie nowych technologii.
9. Prowadzenie ewidencji, dokumentacji oraz nadzoru eksploatacyjnego nad urządzeniami poligraficznymi Urzędu.
10. Opracowywanie zasad i instrukcji postępowania w zakresie świadczenia usług poligraficznych dla Urzędu.
11. Prowadzenie Księgi Inwentarzowej Referatu.
12. Planowanie i rozliczanie wydatków budżetowych dotyczących usług poligraficznych wykonywanych przez Referat.


Wstecz