Wydział Obsługi Urzędu

Referat Inwestycji i Remontów
Symbol: OU-06
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1788, 50-222-4617
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Witold Banaś

Zakres działania:
1. Określanie standardów infrastruktury technicznej obiektów Urzędu.
2. Przeprowadzanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków.
3. Przeprowadzenie okresowych przeglądów instalacji technicznych obiektów Urzędu.
4. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji.
5. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowych.
6. Organizowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych i remontowych w budynkach i lokalach w koordynacji z administratorami oraz służbami bhp i p. poż.
7. Przygotowanie prognozy planu zamówień publicznych w oparciu o WPF i roczny plan finansowy dotyczący remontów i inwestycji.
8. Przygotowywanie dokumentacji technicznej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do przetargów oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.
9. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji umów (zleceń, zamówień) w zakresie pozyskiwania wykonawców w trybach innych niż przetarg.
10. Planowanie, rozliczanie i monitorowanie wydatków budżetowych w zakresie inwestycji i remontów.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-10 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-09 09:10:49
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-07-06 14:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-16 09:41:53
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-06-04 10:57:14
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-07 10:58:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-04 11:35:55
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-01 07:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-15 07:00:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-08 10:15:23
EWA SARBIEWSKA
 Edycja