Wydział Obsługi Urzędu

Referat Planowania i Kontrolingu
Symbol: OU-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1241
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Rusiecka

Zakres działania:
1. Przygotowywanie planu budżetu, opracowanie planu finansowego, opracowanie harmonogramu realizacji budżetu, monitorowanie oraz analiza wykorzystania środków finansowych, opracowywanie wniosków dotyczących zmian podsystemu WYBUD oraz wystawianie w podsystemie WYBUD faktur i rachunków, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu ? w zakresie dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z zasobem zarządzanym przez Urząd.
2. Obsługa finansowa Rad i Zarządów Dzielnic w ramach przydzielonego budżetu.
3. Zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu i prowadzenie zbiorczej ewidencji.
4. Przygotowywanie i rozliczanie umów związanych ze zwrotem kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, będących własnością pracowników Urzędu.
5. Zakup prasy codziennej oraz prasy fachowej dla Urzędu.


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
Osoba odpowiedzialna:
MARIA RUSOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2007-02-01
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-07-06