Wydział Obsługi Urzędu

Stanowiska Ds. Ubezpieczeń
Symbol: OU-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Marek Mika
Telefon:12-616-1798
Faks: 12-616-1762

Zakres działania:
1. Przygotowanie planu zamówień dla zadań realizowanych przez Wydział.
2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych a w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentacji w celu udzielania zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej;
2) realizacja umów ubezpieczeniowych dotyczących majątku i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Krakowa;
3) przygotowywanie i monitorowanie działań związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków;
4) przygotowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie polityki ubezpieczeń;
5) opracowywanie sprawozdań dotyczących ubezpieczeń.


Wstecz