Wydział Obsługi Urzędu

Stanowiska Ds. Bezpieczeństwa
Symbol: OU-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Tomasz Matus
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-1186

Zakres działania:
1. Stały monitoring stanu bezpieczeństwa fizycznego obiektów użytkowanych przez UMK.
2. Sporządzanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków UMK.
3. Sporządzanie planu zmian w zakresie zabezpieczeń technicznych stosowanych w ochronie obiektów oraz prowadzonym dozorze fizycznym wprowadzanym w UMK.
4. Przygotowywanie i aktualizacja procedur bezpieczeństwa dla budynków UMK.
5. Przygotowanie merytorycznej części umów, zleceń, zamówień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony obiektów UMK.
6. Nadzór nad organizacją dozoru w obiektach UMK oraz rozliczanie usług w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
7. Nadzór i rozliczanie usług konserwacji, napraw i przeglądów systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej w obiektach UMK.
8. Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego oraz Strażą Miejską Miasta Krakowa w zakresie szeroko pojętych działań dotyczących bezpieczeństwa UMK.
9. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi będącymi właścicielami wynajmowanych przez UMK obiektów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-13 13:15:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-10 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-09 09:10:49
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-07-06 14:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-16 09:41:53
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-06-04 10:57:14
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-07 10:58:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-04 11:35:55
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-01 07:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-15 07:00:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja