Wydział Obsługi Urzędu

Stanowiska Ds. Organizacyjnych
Symbol: OU-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Ewa Sarbiewska
Telefon:12-616-1239
Faks: 12-616-1202

Zakres działania:
1. Koordynacja działań związanych z realizacją działań Systemem Zarządzania Jakością w zakresie Wydziału.
2. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału.
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
4. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału oraz prowadzenie ich rejestru.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Magistratu.
6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu oraz obsługa aplikacji SEZAM, w tym opracowywanie wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
7. Prowadzenie spraw związanych z udziałem pracowników Wydziału w obowiązkowych szkoleniach.
8. Przygotowanie warunków naboru na wolne stanowiska w Wydziale.
9. Koordynowanie spraw dotyczących monitorowania czasu pracy pracowników wydziału w systemie zarządzania kosztami zadań (RCP).


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
Osoba odpowiedzialna:
MARIA RUSOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2007-02-01
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-07-06