Wydział Obsługi Urzędu

Stanowiska Ds. Organizacyjnych
Symbol: OU-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Ewa Sarbiewska
Telefon:12-616-1239
Faks: 12-616-1202

Zakres działania:
1. Koordynacja działań związanych z realizacją działań Systemem Zarządzania Jakością w zakresie Wydziału.
2. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału.
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
4. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału oraz prowadzenie ich rejestru.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Magistratu.
6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu oraz obsługa aplikacji SEZAM, w tym opracowywanie wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
7. Prowadzenie spraw związanych z udziałem pracowników Wydziału w obowiązkowych szkoleniach.
8. Przygotowanie warunków naboru na wolne stanowiska w Wydziale.
9. Koordynowanie spraw dotyczących monitorowania czasu pracy pracowników wydziału w systemie zarządzania kosztami zadań (RCP).


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-13 13:15:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-10 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-09 09:10:49
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-07-06 14:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-16 09:41:53
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-06-04 10:57:14
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-07 10:58:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-04 11:35:55
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-01 07:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-15 07:00:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja