Wydział Obsługi Urzędu

Sekretariat
Symbol: OU-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Sekretarka: Katarzyna Cieślik-Kolankowska
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-1502

Zakres działania:
1. Prowadzenie sekretariatu i obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału.
2. Ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Wydziału, przedkładanie jej Dyrektorowi Wydziału, zapewnienie właściwej dekretacji pism oraz obsługa aplikacji informatycznej dotyczącej rejestracji i śledzenia pism.
3. Prowadzenie rejestru identyfikatorów upoważniających do postoju na parkingu należącym do Urzędu (nienależącym do strefy płatnego parkowania).
4. Prowadzenie rejestru zezwoleń wydanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie upoważniających do wjazdu w strefę B.
5. Załatwianie bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz prowadzenie ewidencji kart badań okresowych ? przestrzeganie i nadzór nad terminowością ich wykonywania.
6. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Nadzoru w zakresie w zakresie spraw kadrowych i socjalnych.
7. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.
8. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Wydziału w materiały biurowe i inne środki niezbędne do realizacji zadań (np. bilety komunikacji miejskiej, pieczęci i pozostałych) oraz obsługa aplikacji informatycznych w tym zakresie.
9. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału.


Wstecz