Wydział Organizacji i Nadzoru

Samodzielne Stanowisko Koordynatora Czynności Kancelaryjnych
Symbol: OR-15
Adres siedziby: Na Załęczu 2, 31-587 Kraków
Główny Specjalista: Tomasz Karaś
Telefon:12-616-9013

Zakres działania:
1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska Koordynatora Czynności Kancelaryjnych (OR-15), należą w szczególności sprawy:
1) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w UMK, właściwy dobór klas z wykazu akt oraz właściwe prowadzenie akt spraw;
2) Realizacja wsparcia i szkoleń wewnętrznych dla wydziałów w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
3) Koordynacja i analityka w zakresie problematyk i spraw związanych z technologicznymi oraz organizacyjnymi aspektami wdrożenia i funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją w UMK.
2. Koordynator Czynności Kancelaryjnych realizuje swoje zadania przy pomocy wskazanego pracownika Wydziału oraz w ścisłej współpracy z Referatem Kancelaria Magistratu, Referatem Archiwum oraz Oddziałem Społeczeństwa Informacyjnego.


Wstecz