Wydział Organizacji i Nadzoru

Samodzielne Stanowisko Analityczno-Budżetowe
Symbol: OR-14
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Małgorzata Bochenek
Telefon:12-616-1524
Starszy Inspektor: Magdalena Krężołek
Telefon:12-616-1142

Zakres działania:
Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska analityczno-budżetowego (OR-14), należą sprawy:
1) Przygotowanie zbiorczych danych do planu finansowego Wydziału w układzie zadań budżetowych i klasyfikacji budżetowej, w tym planu finansowego w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania Magistratu;
2) Przygotowanie materiałów do układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa w części dotyczącej Wydziału;
3) Rejestracja ponoszonych wydatków i zaciągniętych zobowiązań;
4) Monitorowanie i analiza realizacji planu finansowego Wydziału oraz wnioskowanie o jego zmiany;
5) Przygotowywanie danych do zbiorczego sprawozdania z realizacji zadań budżetowych i wydatków Wydziału;
6) Prowadzenie wykazu krajowych wyjazdów służbowych pracowników UMK oraz nadzór nad wykonaniem środków finansowych zaplanowanych na krajowe wyjazdy służbowe;
7) Koordynacja działań informacyjnych związanych z kompleksowym w skali UMK szacowaniem kosztów realizacji zadań zleconych; opracowywanie danych dotyczących tych kosztów w zakresie utrzymania stanowisk pracy;
8) Prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału;
9) Realizacja innych zadań zgodnie z poleceniem Dyrektora Magistratu.


Wstecz