Referat Opłat Dot. Nieruchomości Skarbu Państwa

Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności
Symbol: GS-17-1
Adres siedziby: Mogilska 65, 31-545 Kraków
Inspektor: Elżbieta Michałów
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-9945
Inspektor: Marcelina Komenda
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-9941

Zakres działania:

  1. Rejestrowanie wpływających wniosków i nadzór nad przestrzeganiem kolejności ich realizacji;

  2. Dekretowanie pism przychodzących i przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom;

  3. Gromadzenie danych statystycznych w zakresie realizowanych zadań i ich opracowywanie;

  4. Stała współpraca z Kierownikiem Referatu, monitorowanie prawidłowości i terminowości realizacji wniosków;

  5. Raportowanie Kierownikowi Referatu o postępach w realizowanych zadań i przygotowywanie wniosków dotyczących organizacji pracy.


Wstecz