Referat Opłat Dot. Nieruchomości Skarbu Państwa

Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności
Symbol: GS-17-1
Adres siedziby: Mogilska 65, 31-545 Kraków
Inspektor: Elżbieta Michałów
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-9945
Inspektor: Marcelina Komenda
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-9941

Zakres działania:

  1. Rejestrowanie wpływających wniosków i nadzór nad przestrzeganiem kolejności ich realizacji;

  2. Dekretowanie pism przychodzących i przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom;

  3. Gromadzenie danych statystycznych w zakresie realizowanych zadań i ich opracowywanie;

  4. Stała współpraca z Kierownikiem Referatu, monitorowanie prawidłowości i terminowości realizacji wniosków;

  5. Raportowanie Kierownikowi Referatu o postępach w realizowanych zadań i przygotowywanie wniosków dotyczących organizacji pracy.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-03-26 14:15:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-06 13:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-03-03 06:35:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-03-02 08:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-28 11:45:05
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-02-25 08:38:24
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-24 10:30:08
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-21 16:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-12 11:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-19 12:03:33
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja