Referat Opłat Dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności
Symbol: GS-09-2
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Główny Specjalista: Danuta Kapcia
Telefon:12-616-9851
Główny Specjalista: Magdalena Fryda
Telefon:12-616-9902
Starszy Inspektor: Kinga Dybaś
Telefon:12-616-9897
Starszy Inspektor: Wojciech Płazak
Telefon:12-616-9937

Zakres działania:

  1. Rejestrowanie wpływających wniosków i nadzór nad przestrzeganiem kolejności ich realizacji;

  2. Dekretowanie pism przychodzących i przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom;

  3. Gromadzenie danych statystycznych w zakresie realizowanych zadań i ich opracowywanie;

  4. Stała współpraca z Kierownikiem Referatu, monitorowanie prawidłowości i terminowości realizacji wniosków;

  5. Raportowanie Kierownikowi Referatu o postępach w realizowanych zadań i przygotowywanie wniosków dotyczących organizacji pracy.


Wstecz