Biuro Ds. Podatku Vat

Stanowisko Ds. Organizacyjnych
Symbol: BV-05
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Faks: 12-616-9996
Inspektor: Barbara Seweryn
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-9997

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska ds. Organizacyjnych (BV-05) należy:
1) Prowadzenie Sekretariatu i obsługi administracyjno-biurowej Biura oraz organizacja kalendarza spotkań Dyrektora Biura;
2) Bieżąca ewidencja korespondencji wpływającej i wypływającej, w tym obsługa podsystemu ? ?Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu? oraz elektronicznej skrzynki pocztowej Biura;
3) Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Dyrektora Biura oraz pracowników Biura (delegacje, diety itp.);
4) Koordynowanie przygotowywania materiałów związanych z reprezentowaniem Gminy Miejskiej Kraków w organizacjach zewnętrznych (Unia Metropolii Polskich itp.);
5) Ewidencjonowanie skarg, wniosków i interpelacji dotyczących zadań Biura;
6) Przekazywanie do właściwej komórki ds. kontaktów z mediami materiałów i informacji prasowych sporządzonych przez odpowiednią komórkę organizacyjną Biura;
7) Prowadzenie rejestru wpływających do Biura zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, uchwał Rady Miasta Krakowa, wniosków komisji Rady Miasta Krakowa;
8) Załatwianie bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i terminowości ich wykonywania;
9) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura, tj. zakresy czynności, rejestracja krajowych wyjazdów służbowych;
10) Prowadzenie spraw związanych z BHP;
11) Przygotowanie dokumentacji celem naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Biurze;
12) Prowadzenie ewidencji pieczęci używanych w Biurze, w tym: składanie zapotrzebowania, przekazywanie pieczęci pracownikom oraz ewidencjonowanie pieczęci przekazanych do kasacji;
13) Bieżące monitorowanie stanu ewidencji składników majątkowych Biura oraz wykonywanie innych zadań wynikających z instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
BIURO DS. PODATKU VAT
Osoba odpowiedzialna:
BEATA OMACHEL, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
BEATA PYCH-WALA
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-28
Data aktualizacji:
2020-03-25