Wydział Ds. Turystyki

Referat Marketingu Turystycznego
Symbol: WT-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6062, 50-800-1277
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Kapusta-Wesołowska

Zakres działania:
1) Udział w tworzeniu polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie we współpracy z krakowską branżą turystyczną.
2) Zarządzanie kluczowymi produktami turystycznymi Miasta Krakowa i działania na rzecz tworzenia, rozwoju i podnoszenia jakości oraz promocji produktów turystycznych Miasta we współpracy z krakowską branżą turystyczną:
a) przygotowanie, monitoring i ewaluacja procesu realizacji podejmowanych działań, tworzenie planów komunikacji marketingowej oraz ich realizacja,
b) tworzenie dokumentów niezbędnych do zarządzania ww. produktami,
c) organizacja i współorganizacja wydarzeń, spotkań, warsztatów oraz konkursów skierowanych do turystów oraz branży związanej z rynkiem turystycznym Krakowa,
d) wspieranie nowych form i sposobów zwiedzania Miasta,
e) realizacja ilościowych i jakościowych badań ruchu turystycznego.
3) Koordynacja i realizacja działań dot. marketingu turystycznego Miasta oraz budowania wizerunku Krakowa, poprzez:
a) promocję oferty turystycznej Miasta realizowaną podczas targów turystycznych i prezentacji branżowych oraz innych przedsięwzięć promocyjnych związanych z turystyką,
b) organizację i realizację wizyt studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy, touroperatorów, influencerów oraz opiniotwórczych osób mających wpływ na budowę wizerunku turystycznego Krakowa i komercjalizacji jego produktów,
c) realizację kampanii marketingowych przy użyciu nowoczesnych narzędzi komunikacji,
d) merytoryczne przygotowanie wydawnictw promocyjnych dotyczących turystycznych zasobów Miasta,
e) współpracę z zagraniczną i polską branżą turystyczną, w tym mediami branżowymi, w zakresie udostępniania i publikacji materiałów promocyjnych,
f) realizację zadań związanych ze współpracą Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym działania związane z patronatem nad ORP Kraków.
4) Współpraca z innymi wydziałami i jednostkami miejskimi w zakresie procesu działań komunikacyjnych skierowanych do turystów i mieszkańców, w tym planowanie, realizacja oraz bieżący monitoring oznakowania turystycznego zgodnego z SIW i SIM UMK.


Wstecz