Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Ds. Zarządzania Projektami
Symbol: OR-08
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-1843
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Dębogórska-Rusak

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Zarządzania Projektami (OR-08) należy:
1) Wsparcie Kierowników Projektów w poprawnym metodycznie prowadzeniu projektu w Systemie Zarządzania Projektami;
2) Sporządzanie dla DM okresowych analiz z przebiegu realizacji projektów podjętych w UMK;
3) Nadzór i koordynacja przygotowania i realizacji w UMK projektów i programów realizowanych w ramach procesu GZ 2 Zarządzanie projektami;
4) Koordynacja i wsparcie metodyczne realizacji programu ?Elektroniczna Komunikacja i Obsługa?, obsługa kancelaryjno-biurowa posiedzeń Rady Programu oraz nadzór nad realizacją ustaleń;
5) Koordynacja i nadzór nad portfelem projektów i zarządzaniem portfelem;
6) Przygotowywanie merytoryczne, obsługa kancelaryjno-biurowa posiedzeń Głównego Komitetu Sterującego ds. Zarządzania Projektami (GKS) oraz nadzór nad realizacją ustaleń;
7) Pełnienie roli Gospodarza aplikacji System Zarządzania Projektami;
8) Prowadzenie działań mających na celu rozwój metodyki zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowe standardy;
9) Organizowanie szkoleń i coachingu oraz forum dla kierowników projektów;
10) Współpraca z konsultantami zewnętrznymi w zakresie wsparcia realizacji projektów w UMK.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-05-22 15:15:05
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-05-15 11:28:55
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-04-01 07:00:57
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-30 12:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-11 12:14:50
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2020-03-03 14:00:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-03 07:47:41
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 11:15:07
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-02 07:00:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-28 13:30:05
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja