Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Ds. Zarządzania Projektami
Symbol: OR-08
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-1843
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Dębogórska-Rusak

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Zarządzania Projektami (OR-08) należy:
1) wsparcie Kierowników Projektów w poprawnym metodycznie prowadzeniu projektu w Systemie Zarządzania Projektami;
2) sporządzanie dla DM okresowych analiz z przebiegu realizacji projektów podjętych w UMK;
3) nadzór i koordynacja przygotowania i realizacji w UMK projektów realizowanych w ramach procesu ?Zarządzanie projektami?;
4) koordynacja i wsparcie metodyczne realizacji programu ?Elektroniczna Komunikacja i Obsługa?;
5) koordynacja i nadzór nad portfelem projektów i zarządzaniem portfelem; przygotowywanie merytoryczne, obsługa kancelaryjno-biurowa posiedzeń Głównego Komitetu Sterującego ds. Zarządzania Projektami (GKS) oraz nadzór nad realizacją
ustaleń;
6) pełnienie roli Gospodarza aplikacji System Zarządzania Projektami;
7) prowadzenie działań mających na celu rozwój metodyki zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowe standardy;
8) organizowanie szkoleń i coachingu oraz forum dla kierowników projektów.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-10-17 07:00:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-16 11:00:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-10-14 13:41:13
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-10-02 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-01 07:00:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-30 15:30:05
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2019-09-27 13:01:39
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2019-09-26 12:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-24 13:53:34
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-09-16 08:45:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA
 Edycja