Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Rodziny
Symbol: SZ-11
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5032
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Elżbieta Puszkarz

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Rodziny (SZ-11) należą sprawy:
1) identyfikowanie potrzeb, inicjowanie, koordynowanie i realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej i na rzecz rodziny;
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, komórkami organizacyjnymi UMK, miejskim jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji polityki prorodzinnej i działań na rzecz rodziny;
3) promowanie, upowszechnianie i propagowanie działań na rzecz rodziny;
4) udział w zespołach roboczych opracowujących programy z zakresu polityki prorodzinnej;
5) ścisła współpraca i obsługa zadań realizowanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, w tym w szczególności:
a) organizacja kampanii, wydarzeń, eventów i konferencji z zakresu polityki prorodzinnej,
b) realizacja projektu Mecenas Dziecięcych Talentów,
c) realizacja kampanii "Kraków stawia na rodzinę", w tym poprzez organizację: imprezy pn. Święto Rodziny Krakowskiej, rodzinnego pływania, pikników sportowych oraz konkursów językowych i plastycznych,
d) realizacja kampanii "Zdrowe żywienie - mądre myślenie" mającej na celu kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się, aktywnego i sportowego stylu życia,
e) organizacja i realizacja plebiscytu na miejsce przyjazne rodzicom;
6) realizacja programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+, z wyłączeniem obsługi mieszkańców i wydawania oraz przedłużania ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej,
w tym:
a) inicjowanie działań związanych z rozwojem programu,
b) budowanie marki i promocja programu,
c) pozyskiwanie i współpraca z partnerami programu,
d) realizacja akcji Lato/Zima z KKR,
e) współpraca z Krakowskim Centrum Świadczeń w zakresie realizacji programu;
7) koordynowanie i rozwijanie działalności Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3 poprzez
w szczególności:
a) współpracę z podmiotami miejskimi prowadzącymi Kluby, przekazywanie środków finansowych na ich działalność, ich rozliczanie i monitorowanie prowadzonej działalności,
b) zlecanie realizacji Klubów organizacjom pozarządowym, zawieranie umów i rozliczanie dotacji;
8) zlecanie do realizacji organizacjom pozarządowym zadań publicznych z zakresu działania referatu, w tym w szczególności w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) pozyskiwanie partnerów Karty Krakowskiej, zawieranie i obsługa porozumień w tym zakresie;
10) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i ich udostępnianie.


Wstecz