Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych
Symbol: PN
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Główny Specjalista-Pełnomocnik Prezydenta Miasta: Bogdan Dąsal
Telefon:12-616-5007

Zakres działania:

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych działa w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej oraz innych polityk miejskich związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, inicjując i koordynując działania zmierzające do poprawy jakości i komfortu życia osób niepełnosprawnych oraz dokonując analiz i ocen sytuacji poprzez współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu planów i programów w tym zakresie.Wstecz