Wydział Komunikacji Społecznej

Referat Zarządzania Marką Kraków
Symbol: KS-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6064
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Edyta Przybyła-Mozgawa

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Zarządzania Marką Kraków (KS-04) należą sprawy:
1) Kreowanie marki Miasta w oparciu o Strategię Rozwoju Krakowa ?Tu chcę żyć. Kraków 2030.? i programy strategiczne.
2) Koordynowanie przedsięwzięć promocyjnych Miasta, w tym:
a) obsługa bieżąca spotkań zespołów uczestniczących w procesie koordynacji, tj. Komitetu Sterującego Promocją Miasta oraz Rady Promocji Miasta Krakowa,
b) obsługa programu (Platformy Systemu Koordynacji Promocji) do koordynacji działań promocyjnych, w tym:
- koordynacja rocznych i szczegółowych planów promocyjnych komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych,
- akceptacja projektów graficznych w zakresie ich zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta.
3) Nadzór nad stosowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne, a także przez beneficjentów środków miejskich.
4) Inicjowanie własnych przedsięwzięć promocyjnych, a także wsparcie markotwórczych działań promocyjnych partnerów zewnętrznych współpracujących z Miastem.
5) Ścisła współpraca z zewnętrznymi organizatorami wydarzeń, które są współfinansowane przez Miasto w zakresie promocji marki Krakowa.
6) Prowadzenie i aktualizacja bazy materiałów promocyjnych Miasta (Baza Wizerunku) udostępnianych bezpłatnie podmiotom zewnętrznym.
7) Realizacja programu podnoszenia kompetencji marketingowych pracowników UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania promocyjne na rzecz Miasta.
8) Koordynacja, aktualizacja i monitoring działań oraz sprawozdań w zakresie Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022.
9) Realizacja i monitoring badań marketingowych w zakresie promocji Miasta.
10) Opracowanie koncepcji i nadzór nad produkcją gadżetów promocyjnych Miasta.
11) Organizacja i udział w pracach zespołów zadaniowych i roboczych mających wpływ na wizerunek Miasta.
12) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, Dyrektora Wydziału oraz Zastępcę Dyrektora ds. Promocji.


Wstecz