Wydział Komunikacji Społecznej

Biuro Prasowe
Symbol: KS-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1360
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Dariusz Nowak

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura Prasowego (KS-02) należą sprawy:
1) Tworzenie i realizacja polityki informacyjnej Miasta.
2) Opracowywanie strategii komunikacji dla Gminy Miejskiej Kraków do realizacji poprzez służby prasowe spółek i miejskich jednostek organizacyjnych.
3) Koordynacja działań informacyjnych realizowanych przez inne komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne.
4) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji medialnej.
5) Integrowanie polityki informacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta z polityką informacyjną Magistratu.
6) Organizowanie konferencji prasowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta i wyznaczonych przez nich przedstawicieli miasta.
7) Uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Zastępców Prezydenta z dziennikarzami oraz towarzyszenie Prezydentowi w wydarzeniach z udziałem dziennikarzy.
8) Współpraca z asystentami Zastępców Prezydenta w organizowaniu kontaktów z dziennikarzami, w tym autoryzacja wywiadów prasowych.
9) Ścisła współpraca z pozostałymi referatami Wydziału.
10) Monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz ich archiwizowanie.
11) Reagowanie na krytykę wyrażoną w mediach i monitorowanie pisemnych sprostowań przekazywanych do mediów przez pozostałe wydziały i miejskie jednostki organizacyjne.
12) Kierowanie działalnością informacyjną GMK w sytuacji kryzysowej.
13) Przygotowanie codziennych serwisów prasowych.
14) Bieżąca obsługa dziennikarzy.
15) Przekazywanie zawartości merytorycznej do opracowań i publikacji w mediach miejskich.
16) Sporządzanie we współpracy z Kancelarią Prezydenta i publikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej życzeń, kondolencji i nekrologów podpisywanych przez Prezydenta
17) Pomoc w wyborze patronów medialnych dla przedsięwzięć organizowanych przez wydziały, miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne.
18) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta i Dyrektora Wydziału


 WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-01-16 13:45:09
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2020-01-15 15:00:05
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-12-12 12:26:51
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-12-09 08:00:07
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-12-02 07:00:36
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-11-21 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-14 09:00:07
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-10-11 10:11:41
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-10-10 08:45:05
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-10-08 12:16:59
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja