Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Referat Organizacyjny
Symbol: NW-01
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-5899
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Daria Sękowska

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego (NW-01) należy:
1) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie działalności Biura oraz jego planu finansowego;
2) prowadzenie spraw budżetowych Biura, w tym przygotowywanie wniosków budżetowych niezbędnych do realizacji zadań;
3) prowadzenie rozliczeń finansowych zadań Biura;
4) opracowywanie okresowych i rocznych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie działalności Biura;
5) przygotowywanie planu, sprawozdania oraz zmian w przedsięwzięciach wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
6) prowadzenie ewidencji w podsystemach GRU i WYBUD;
7) kontrola nad prawidłowością zapisów finansowych w umowach i zleceniach przedstawianych do Generalnego Rejestru Umów;
8) sporządzanie harmonogramu realizacji wydatków i dochodów wraz z jego zmianami;
9) opracowywanie płynności finansowej wydatków budżetowych w aplikacji PFPRO;
10) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Biura;
11) ewidencja i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej;
12) obsługa podsystemu RISS;
13) obsługa skrzynki wydziałowej działającej w ramach aplikacji Servo - ePUAP;
14) koordynowanie działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania kierowane do Biura za pomocą Internetowego Dziennika Zapytań (IDZ);
15) koordynowanie spraw dotyczących monitorowania czasu pracy w systemie RCP;
16) koordynowanie zadań dotyczących publikacji w BIP, nadzór nad kompletnością i aktualnością publikowanych informacji;
17) koordynowanie działań związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
18) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych UMK oraz obsługa aplikacji informatycznej Systemu Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania SEZAM;
19) publikowanie informacji w Serwisie Informacyjnym UMK, w tym obsługa systemu INTEGRATOR;
20) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Biura;
21) prowadzenie ewidencji rachunków oraz faktur;
22) ewidencjonowanie skarg, wniosków i interpelacji dotyczących zadań Biura;
23) prowadzenie ewidencji gospodarowania składnikami majątkowymi Biura;
24) prowadzenie biblioteki oraz obsługa w tym zakresie systemu SOKU;
25) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej, obsługa systemu ISZ.


Wstecz