Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych
Symbol: SO-08
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Telefon: 12-616-5015
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Wojciechowska

Zakres działania:
1) weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start,
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji, co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start,
3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i odmowy przyznania świadczenia dobry start,
5) wydawanie rozstrzygnięć w sprawach przyznania świadczeń dobry start,
6) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
7) przekazywanie listy wydanych rozstrzygnięć w sprawie przyznania świadczeń dobry start do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
8) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,
9) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń wychowawczych i odmowy przyznania świadczeń dobry start oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry
start do organu wyższej instancji,
10) bieżąca analiza orzeczeń wydawanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start.
Uwagi:

Krakowskie Centrum Świadczeń realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach od 7.40 do 15:00.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-08-11 13:00:57
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2020-08-05 07:47:02
KINGA JANKOWIAK
 Edycja
2020-08-03 07:03:41
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-21 11:30:04
KINGA JANKOWIAK
 Edycja
2020-07-20 14:35:01
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2020-07-15 08:30:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-09 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-01 07:02:29
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-25 12:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-01 10:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja