Wydział Komunikacji Społecznej
Symbol: KS
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1360
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału-Rzecznik Prasowy: Monika Chylaszek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Maciej Grzyb
Telefon:12-616-1360
Zastępca Dyrektora Wydziału: Rafał Perłowski
Telefon:12-616-1468

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej należą sprawy polityki informacyjnej Prezydenta, Magistratu oraz jej koordynacji w odniesieniu do miejskich jednostek organizacyjnych oraz sprawy polityki promocyjnej Miasta.
Wydział ściśle współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Agencją Rozwoju Miasta w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.
W Wydziale funkcjonuje stanowisko Rzecznika Prasowego Prezydenta podległego bezpośrednio Prezydentowi


Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3550/2018 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej.


 Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - KS-01
Biuro Prasowe - KS-02
Referat Mediów Miejskich - KS-03
Referat Zarządzania Marką Kraków - KS-04
Referat Kampanii Informacyjno-Promocyjnych Miasta - KS-05


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-06-03 07:01:00
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-05-31 14:10:57
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-05-14 08:36:42
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-05-09 08:15:30
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-05-07 09:30:21
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-05-06 14:56:25
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-04-05 09:15:12
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-04-03 08:00:22
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-04-02 14:30:09
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-04-01 07:01:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja