Wydział Komunikacji Społecznej
Symbol: KS
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1360
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału-Rzecznik Prasowy: Monika Chylaszek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Maciej Grzyb
Telefon:12-616-1360
Zastępca Dyrektora Wydziału: Rafał Perłowski
Telefon:12-616-1468

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej należą sprawy polityki informacyjnej Prezydenta, Magistratu oraz jej koordynacji w odniesieniu do miejskich jednostek organizacyjnych oraz sprawy polityki promocyjnej Miasta.
Wydział ściśle współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Agencją Rozwoju Miasta w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.
W Wydziale funkcjonuje stanowisko Rzecznika Prasowego Prezydenta podległego bezpośrednio Prezydentowi


Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3550/2018 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej.


 Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - KS-01
Biuro Prasowe - KS-02
Referat Mediów Miejskich - KS-03
Referat Zarządzania Marką Kraków - KS-04
Referat Kampanii Informacyjno-Promocyjnych Miasta - KS-05


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-01-16 13:45:09
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2020-01-15 15:00:05
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-12-12 12:26:51
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-12-09 08:00:07
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-12-02 07:00:36
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-11-21 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-14 09:00:07
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-10-11 10:11:41
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-10-10 08:45:05
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja
2019-10-08 12:16:59
EWA WIZNEROWICZ
 Edycja