Biuro Ds. Dzielnic Miasta Krakowa
Symbol: BD
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-5850
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Natasza Kucharska

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa należą sprawy obsługi organizacyjnej, kancelaryjno-biurowej prezydium i organów Dzielnic Miasta Krakowa.


Zarządzenie Nr 3536/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa.Struktura biura:
Referat Ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych - BD-01
Referat Obsługi Dzielnic - BD-02


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-04-22 07:28:28
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-04-14 07:57:57
JOANNA KUTRZEBA
 Edycja
2020-04-02 09:00:07
JOANNA KUTRZEBA
 Edycja
2020-03-30 10:15:33
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-11 10:28:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2020-02-19 09:30:06
JOANNA KUTRZEBA
 Edycja
2020-02-17 09:10:03
JOANNA KUTRZEBA
 Edycja
2020-01-10 12:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-07 09:00:38
JOANNA KUTRZEBA
 Edycja
2020-01-01 07:00:44
EDYTA WÓJCIK
 Edycja
2019-12-17 08:07:14
EDYTA WÓJCIK
 Edycja
2019-11-15 07:00:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-11-13 10:53:28
ELŻBIETA TRZECIAKIEWICZ
 Edycja
2019-11-12 11:14:02
ELŻBIETA TRZECIAKIEWICZ
 Edycja
2019-10-03 09:15:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-02 07:00:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-23 11:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-04 10:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-01 07:00:31
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-12 13:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-03 07:02:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-20 15:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-08 12:05:17
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-04-02 11:15:24
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-04-01 07:01:45
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-03-28 15:15:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-03-13 09:30:14
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-03-12 07:37:32
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-03-07 12:45:20
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-03-01 08:30:29
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-30 14:00:31
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-29 09:06:38
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-25 10:36:36
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-21 10:00:18
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-18 10:38:41
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-16 15:09:27
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-15 08:16:48
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-14 08:30:28
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-11 12:16:24
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-11 08:12:19
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-08 14:27:32
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-08 07:52:16
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-07 11:35:00
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-04 09:45:13
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-01-02 08:37:54
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-12-28 12:30:01
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Utworzenie