Wydział Geodezji

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz Pzgik
Symbol: GD-16
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9769, 79-790-5872
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Mariusz Suwaj

Zakres działania:
1) Zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych.
2) Nadzór i koordynacja w zakresie zakładania osnów szczegółowych.
3) Ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.
4) Aktualizacja bazy BDSOG oraz map przeglądowych osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) jak i ich katalogów w oparciu o pozyskiwane informacje.
5) Opracowanie informacji dotyczących wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych oraz zasad aktualizacji baz BDOT500 oraz GESUT a także bazy EGiB w zakresie prac geodezyjnych dotyczących inwentaryzacji powykonawczych obiektów baz danych PZGiK, opracowań dotyczących map do celów projektowych, pomiarów aktualizacyjnych, operatów tyczenia obiektów baz GESUT oraz EGiB (tyczenie elementów sieci uzbrojenia terenu, tyczenie budynków).
6) Weryfikacja operatów technicznych dotyczących inwentaryzacji powykonawczych obiektów baz danych PZGiK, opracowań dotyczących map do celów projektowych, pomiarów aktualizacyjnych, operatów tyczenia obiektów baz GESUT oraz EGiB (tyczenie elementów sieci uzbrojenia terenu, tyczenie budynków) pod względem kompletności przekazywanych rezultatów prac oraz pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
7) Przyjmowanie operatów technicznych do PZGiK.
8) Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego w wyniku realizowanych prac geodezyjnych na podstawie złożonych wniosków.
9) Przekazywanie wniosków wraz z uwierzytelnionymi dokumentami do GD-13.
10) Aktualizacja baz danych BDOT500, GESUT oraz EGiB na podstawie operatów technicznych zawierających wyniki prac geodezyjnych dotyczących inwentaryzacji powykonawczych obiektów w/w baz, opracowań dotyczących map do celów projektowych, pomiarów aktualizacyjnych, operatów tyczenia obiektów baz GESUT oraz EGiB (tyczenia budynków).
11) Dostosowywanie baz danych PZGiK do obowiązujących przepisów prawa na podstawie operatów technicznych.
12) Przekazywanie operatów zawierających przedmiotowe zmiany dotyczące bazy EGiB wymagające wniosku stron lub wydania decyzji dotyczącej ujawnienia zmian w bazie EGiB do Referatu Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB (GD-15) celem zakończenia przygotowanych zmian i ujawnienia ich w bazie EGiB.
13) Usuwanie informacji o rozbieżności w systemie informatycznym na podstawie wpływających operatów technicznych.
14) Realizacja zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywanie ich do GD-13.
15) Przekazywanie operatów technicznych do Referatu Digitalizacji Materiałów PZGiK (GD-12).


Wstecz