Wydział Organizacji i Nadzoru

Samodzielne Stanowisko Analityczno-Budżetowe
Symbol: OR-06
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Małgorzata Bochenek
Telefon:12-616-1524

Zakres działania:
Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska analityczno-budżetowego (OR-06) należy:
1) przygotowanie zbiorczych danych do planu finansowego Wydziału w układzie zadań budżetowych i klasyfikacji budżetowej, w tym planu finansowego w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania Magistratu;
2) przygotowanie materiałów do układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa w części dotyczącej Wydziału;
3) rejestracja ponoszonych wydatków i zaciągniętych zobowiązań;
4) monitorowanie i analiza realizacji planu finansowego Wydziału oraz wnioskowanie o jego zmiany;
5) prowadzenie wykazu krajowych wyjazdów służbowych pracowników UMK oraz nadzór nad wykonaniem środków finansowych zaplanowanych na krajowe wyjazdy służbowe;
6) koordynacja działań informacyjnych związanych z kompleksowym w skali UMK szacowaniem kosztów realizacji zadań zleconych; opracowywanie danych dotyczących tych kosztów w zakresie utrzymania stanowisk pracy;
7) prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału,
8) realizacja innych zadań zgodnie z poleceniem Dyrektora Magistratu


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-10-17 07:00:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-16 11:00:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-10-14 13:41:13
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-10-02 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-01 07:00:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-30 15:30:05
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2019-09-27 13:01:39
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2019-09-26 12:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-24 13:53:34
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-09-16 08:45:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA
 Edycja