Wydział Geodezji

Referat Koordynacyjno-Organizacyjny
Symbol: GD-01
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9541
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Jakubów

Zakres działania:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa.
2. Prowadzenie rejestrów i nadzór nad terminowością realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.
3. Nadzór nad projektami odpowiedzi na interpelacje, wnioski Radnych i Komisji Rady Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie i senatorskie.
4. Opracowywanie zbiorczej informacji dla innych jednostek organizacyjnych.
5. Opracowywanie, ewidencja i aktualizacja procedur zewnętrznych i wewnętrznych Wydziału, aktów kierowania Prezydenta Miasta Krakowa, projektów zarządzeń i poleceń Dyrektora Wydziału.
6. Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych oraz kontroli wewnętrznej i dyscypliny pracowników.
7. Planowanie, realizacja i kontrola wykonania zadań budżetowych w Wydziale.
8. Prowadzenie działalności organizacyjnej i merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych związanych z zakresem działania Wydziału.
9. Prowadzenie rejestru umów i zleceń w zakresie działania Wydziału.
10. Prowadzenie spraw związanych z projektami Urzędu Miasta Krakowa oraz projektami z Unii Europejskiej.
11. Współpraca z Biurem Prasowym.
12. Koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
13. Koordynacja spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej i ich prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
14. Kontrola aktualności danych wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz publikacja informacji w modułach dotyczących Wydziału.
15. Udzielanie odpowiedzi w Internetowym Dzienniku Zapytań.
16. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych Wydziału.
17. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.
18. Zaopatrywanie Wydziału w materiały biurowe, środki trwałe i wyposażenie.
19. Zgłaszanie napraw i awarii poprzez aplikację OBUD.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-04-01 07:00:56
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-17 07:25:43
JOANNA WIELGUS
 Edycja
2020-03-16 12:00:05
JOLANTA NOWAK
 Edycja
2020-03-12 07:00:07
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2020-03-11 10:25:40
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2020-03-02 11:45:04
IWONA PAJĄK
 Edycja
2020-03-02 07:00:25
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-27 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-24 09:15:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-18 07:07:17
JOANNA WIELGUS
 Edycja